فایل ورد (word) پروژه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستان ها از دیدگاه دبیران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) پروژه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستان ها از دیدگاه دبیران دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پروژه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستان ها از دیدگاه دبیران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پروژه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستان ها از دیدگاه دبیران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پروژه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستان ها از دیدگاه دبیران :

توضیحات:
پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستان ها از دیدگاه دبیران، در قالب فایل word و در حجم 62 صفحه.

چکیده:
موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستانها از دیدگاه دبیران است که هدف آن آشنایی مسئولین و دبیران با ویژگی های مدیران و مقایسه آنها از لحاظ اخلاقی، رفتای، .... است. جامعه آماری را 500 نفر و حجم نمونه آماری را 50 نفر (30 نفر زن و 20 نفر مرد) در نظرگرفتیم که روش نمونه گیری پس از برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بطور تصادفی از بین دبیرستانها و هنرستان ها انتخاب شد و روش آماری از روش t مستقل پارامتریک، که دومیانگین مستقل را با هم مقایسه می کند، استفاده شد و نتیجه آن از آزمون فرضیه بی جهت دو دامنه درسطح معنی داری 5% و درجه آزادی 48 و t بحرانی برابر است با 2.011 و t محاسبه شده (3.95) ازt بحرانی (2.011) در سطح معنی داری 5% و درجه آزادی 48 بزرگتر است و این فرض صفر رد شده بدین معنا که ویژگی های مدیران دبیرستان های شهرستان درگز بین دیدگاه دبیران مرد با دیدگاه دبیران زن تفاوت معنی داری وجود دارد.

فایل ورد (word) پروژه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران دبیرستان ها از دیدگاه دبیران
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف تحقیق
بیان مسئله
سوال یا سوالات تحقیق
فرضیه های پژوهش
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
آموزش و پرورش
فلسفه آموزش و پرورش
تاریخ آموزش و پرورش
تعریف آموزش وپرورش از دیدگاه دانشمندان مسمان گذشته
تعریف نظام آموزش وپرورشی
تعریف تربیت
مقاطع تحصیلی
تعریف مدرسه
تاریخچه مدیریت
تعریف مدیریت
مفهوم مدیریت
اهمیت مدیریت
صفات و ویژگی های مدیر
وظایف مدیران موسسات آموزشی
وظایف مدیردر امور دانش آموزان
وظایف مدیر در زمینه برنامه آموزش و تدریس
وظایف مدیران در امور اداری و مالی
چهار وظیفه مدیریت
اصول مدیریت
آشنایی با اصول مدیریت
سبک مدیریت
انواع سبکهای مدیریت
سبک آمرانه
سبک مشورتی
سبک مشارکتی
سبک انتقال قدرت
سبکهای مدیریت لیکرت
نظریه جایگزین های مدیریت
برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
فلسفه وضرورت برنامه ریزی
سازماندهی
انواع مختلف سازمان دهی
تعریف سازمان رسمی
تعریف سازمان غیررسمی
هدایت ورهبری
کنترل
کنترل درمدیریت
مفهوم کنترل
مراحل فرایند کنترل
مراحل نظارت وکنترل
مکاتبات ونظریات مدیریت
مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان
کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس
رهبری
نظریه های رهبری
تعریف شهرستان
تعریف شهر،انواع و ویژگی ها
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
روش آماری
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل
داده های تحقیق
بررسی و تجزیه تحلیل آماری
نتیجه گیری
فصل پنجم: خلاصه ومنابع
خلاصه تحقیق
منایعلینک کمکی