فایل ورد (word) پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

یادگیری اختلاله می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی :

توضیحات:
پایان نامه رشته روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی با موضوع مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی، در قالب فایل word و در حجم 105 صفحه.

بخشی از متن:
همه ی انسانها بدون توجه به زبان پدر و مادر خود، در هر جامعه زبانی که قرار بگیرند با استفاده از موهبت الهی قوه بیان که در وجود آنان به ودیعه گذاشته شده است زبان همان جامعه را می آموزند برای مثال، یک کودک چینی اگر در کشوری فارسی زبان و یک کودک روسی در کشوری فرانسوی زبان قرار بگیرد، بدون توجه به زبان ملی خود، به ترتیب به زبانهای فارسی و فرانسوی مسلط می شوند معنای تسلط به یک زبان به طور ساده تسلط یک شخص به نظام آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی، کلامی و منظور شناختی آن زبان است. زبان یک پدیده انتزاعی و در نتیجه ذهنی است هر شخص می تواند از این توانش ذهنی خود استفاده کند و با حرکت از ساخت انتزاع به عالم واقعیت از زبان خود به صورت «کنش گفتاری» (گفتن و شنیدن) یا به صورت «کنش نوشتاری» (نوشتن و خواندن) در امر ارتباط و انتقال یا دریافت پیام سود ببرد بنابراین می توان گفت «قوه نطق یابیان» یک ویژگی است که همه انسانها از آن برخور دارند و تبلور این قوه به صورت «زبان» های مختلف بشری (حدود چهار تا پنج هزار زبان) دیده می شود که اکثر این زبانها به صورت گفتاری و تعدادی از آنها (صدها زبان) به صورت گفتاری و نوشتاری به شکل علمی در جوامع انسانی تجلی می یابد. (دکتر بهمن زندی 1383) خواندن یکی از ارکان بصری و مهارت دریافت زبان، از قوی ترین راههای کسب اطلاعات و ابزار مناسبی برای تعامل اجتماعی است. هم چنین خواندن به عنوان یک مهارت حیاتی در جامعه، پایه یادگیری در محیط مدرسه و در خارج آن می باشد. کودکان معمولاً خواندن را در کلاس اول و گاه زودتر آغاز می کنند و در تمام دوران تحصیل وابستگی به خواندن ادامه دارد.

فایل ورد (word) پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری وعملیاتی متغییر ها
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تعاریف حافظه
راهبردهای شناختی
راهبردهای حافظه
قوانین سازمان دهی حافظه
انواع حافظه
جنبه های متمایزحافظه و مبانی زیست شناختی آنها
فراگیری زبان یا زبان آموزی
مبانی نظری
روش رشد زبان
اختلالات یادگیری
تعاریف اختلالات یادگیری
اختلال یاد‌گیری
اختلال یاد‌گیری چیست
ریشه‌ها ی اختلال یاد‌گیری
چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری هستند
مراحل ارزیابی و تشخیص در مراکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری
نیاز به ارزشیابی مناسب
خصوصیات و ویژگیها ی دانش آموزان دچار اختلالات خواندن
شیوع نارساخوانی
انواع نارساخوانی
علل اختلال خواندن
اختلالات خواندن در دانش آموزان
مشکلات ادراک خواندن
عواقب اختلال در خواندن
مراحل درمان مشکلات خواندن
راهبردهای آموزشی
اختلالات شنیداری دانش آموزان
تحقیقات انجام شده درباره موضوع
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه و روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری وروش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش گردآوری اطلاعات
روایی و اعتبار آزمونها
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها (آمار توصیفی)
بررسی فرضیات تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه، بحث و تحلیل داده ها و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای آموزشی
منابع فارسی وغیر فارسی
ترجمه ی چکیده به انگلیسی

فایل ورد (word) پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی
فهرست جداول:
جدول(1-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی بر حسب سطح تحصیلات
جدول(2-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی بر حسب سطح تحصیلات
جدول(3-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارسا خوان بر حسب سطح تحصیلات
جدول(4-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارسا خوان بر حسب سطح تحصیلات
جدول(5-4) آماره های توصیفی نمرات دانش آموزان نارسا خوان در آزمونهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جدول(6-4) آماره های توصیفی نمرات دانش آموزان عادی در آزمونهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جدول(-74) مقایسه میانگین نمرات حافظه شنوایی دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی
جدول(8-4) مقایسه میانگین نمرات حافظه توالی شنوایی دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی
جدول(9-4) مقایسه میانگین نمرات تشخیص شنوایی(جفت های یکسان) دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی
جدول(10-4) مقایسه میانگین نمرات تشخیص شنوایی(جفت های متفاوت) دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی

فایل ورد (word) پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی
فهرست نمودارها:
نمودار(1-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(2-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی دختر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(3-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(4-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی دختر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(5-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارسا خوان پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(6-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارساخوان دختر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(7-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارساخوان پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(8-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارساخوان دختر بر حسب سطح تحصیلاتلینک کمکی