فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها :

توضیحات:
تحقیق رشته حسابداری با موضوع بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها، در قالب فایل Word و در حجم 56 صفحه.

بخشی از چکیده:
حسابداری شهرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد. دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـركـز میگـردد. در صورتیكـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یك واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- شهرداری
1-1-1- معاون اداری و مالی
2-1-1- معاون عمرانی
1-1-1-1-مدیر امور مالی
2-1-1-1-1-واحد حسابداری
3-1-1-1-1- واحد درآمد
2-1-1-1- مدیر امور اداری
1-2-1-1-1-دایره کارگزینی
2-2-1-1-1- دبیر خانه
3-2-1-1-1- روابط عمومی
4-2-1-1-1- بایگانی
5-2-1-1-1-طرح و برنامه
1-2-1- واحد ذیحسابی
2-2-1-واحد رایانه
3-2-1- حراست
4-2-1- املاک
3-1-مراحل واگذاری یک پروژه به پیمانکار
2-3-1-نحوه نظارت مرکز بر مناطق
فصل دوم-سازمان مالی شهرداری ها
1-2- بودجه و اعتبارات
2-2- درآمد
3-2- حسابداری
4-2- خزانه
5-2- تداركات یا كارپردازی
6-2- حسابرسی داخلی
7-2- اموال
8-2- شعب و تعداد كاركنان امور مالی
فصل سوم-سرفصل حسابهای دفتر كل و دفتر معین
1-3-بانك
2-3-تنخواه گردان
3-3-بدهكاران
4-3-درآمدهای پیش بینی شده
5-3-پیش پرداختها
6-3-اسناد دریافتی
7-3-مازاد بودجه
8-3-درآمدها
9-3-پیش دریافتها
10-3-بستانكاران
11-3-حسابهای انتظامی دارایی های ثابت
1-8-3-دفتر معین درآمد
2-8-3-دفتر معین هزینه
فصل چهارم-حسابداری اموال
1-4-اداره امور اموال شهرداری
2-4-ثبت اموال در دفاتر
3-4-تهیه گزارش سالانه اموال و ثبت آنها در دفاتر
4-4-استهلاك اموال
فصل پنجم-سازمان و طرز گردش كار حسابرسی در شهرداریها
1-5- انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری
2-5- انتخاب حسابرس داخلی
3-5-تشكیل گروه حسابداران متخصص
4-5- واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت كشور
5-5-حسابرسی داخلی
6-5-برنامه حسابرسی
7-5-پرسشنامه حسابرسی
1-7-5-در مورد اموال و ماشین آلات
2-7-5-در موارد اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاریها
3-7-5-در مورد وجوه نقدی و حساب جاری
4-7-5-در مورد حسابهای دریافتی ( بدهكاران ) و اسناد دریافتی
5-7-5-در مورد موجودیها
6-7-5-درمورد خریدها
7-7-5-در مورد پیش پرداخت بیمه
8-7-5-در مورد اسناد پرداختی
9-7-5-در مورد حسابهای پرداختی ( بستانكاران )
10-7-5-در مورد درآمد ها
11-7-5-درمورد حقوق و دستمزد
12-7-5-در مورد هزینه ها
فصل ششم -برنامه و فعالیتها
1-6-وظایف، برنامه، فعالیت و طرح
2-6-طبقه بندی درامد شهرداری ها و شماره قرارداری آنها
3-6-لزوم رعایت فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها
فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها
4-6-مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه
5-6-حقوق
1-5-6-طریقه پرداخت مساعده
2-5-6-اضافه كار
6-6-محدودیتهای تراز عملیات
7-6-مراحل كشف اشتباهات
8-6-چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر
9-6-عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
1-9-6-نحوه پرداخت
10-6-عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده)
11-6-عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی)
12-6-عملیات حسابداری بانك و تهیه صورت مغایرت بانكی
1-12-6-صورت مغایرت بانكی
2-12-6-تعریف صورت مغایرت

نکته: این فایل فاقد فایل ورد (word) تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها
فهرست منابع می باشد.لینک کمکی