فایل ورد (word) استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها :

توضیحات:
تحقیق فایل ورد (word) استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها در قالب فایل word و در حجم 35 صفحه.

بخشی از متن:
تغذیه و تنفس: یعنی فرآیندی كه طی آن، جاندار با مصرف انرژیهای محیطی (قند، چربی، پروتئین) و استفاده از اكسیژن (تنفس) باعث بقای خودش میشود. تنفس دو حالت دارد:
داخلی: تنفس سلولی در میتوكندری
خارجی: تنفس شُشی رشد و نمو. هرموجود زنده طی فرآیندهای مشخصی كه در هر سلول بدن رخ میدهد، رشد پیدا میكند و در مرحله ای از حیات سلولهای آن تمایز پیدا می كنند. (تمایز به معنی تخصصی شدن كار سلولها است یعنی هر سلول كارمشخصی به عهده میگیرد).
ساختار شیمیایی سلول اصولاً سلول از مواد آلی ساخته شده است. در ساختار مواد آلی 4 عنصر اصلی كربن، هیدروژن، اكسیژن و نیتروژن دیده میشود. از بین این 4 عنصر در بدن موجودات زنده اكسیژن فراوانترین عنصر است. مواد آلی معمولاً توسط موجودات زنده سنتز می گردند و عنصر اصلی در ساختار تمام آنها عنصر كربن است. چهار گروه مهم از تركیبات آلی بدن جانداران عبارتند از: هیدراتهای كربن - لیپیدها - پروتئینها - اسیدهای نوكلئیك.
گام مهم در طراحی هر سیستم فرآیند تخمیری، رشدمناسب، روش های موثر جداسازی و تخلیص محصولات مطلوب است. از آنجا كه اكثر بیومولكول ها دامنه پایداریبسیار كمی در برابر تغییرات pH، درجه حرارت، فشار اسمزی،بار سطحی و... دارند؛ انتخاب روش اختصاصی سازگارجداسازی و تخلیص چالش برانگیز و مهم است. در بین فرآیندهای جداسازی محصولات فرآیندهای شیمیایی،استخراج مایع- مایع راهكاری مناسب محسوب می شود. بهطور كلی، استخراج مایع - مایع، با انتقال اجزاء خاص از یكفاز به فاز دیگر انجام میشود. این فازها در یكدیگر نامحلول یانیمه محلول هستند و در تماس با هم قرار دارند. اما استخراج مایع - مایع كه در صنعت و با به كارگیری حلال های آلی انجام می شود برای بازیابی محصولات فرآیندهای زیستی مناسب نیست زیرا بیومولكول هایی مانند پروتئین به اندازه كافی در حلال های آلی قابل انحلال نیستند و احتمال از بین رفتن آن ها وجود دارد. بنابراین سیستم های دو فازی آبی بایدجایگزین سیستم آب و حلال آلی شوند.

فایل ورد (word) استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها
فهرست مطالب:
مقدمه
هیدرات های کربن
بیومولكول ایزومریها
لیپیدها
پروتئین
استخراج
روش‌های جدا سازی مایع
استخراج مایع- گاز
استخراج مایع- جامد
استخراج سیال فوق بحرانی
استخراج دوفازی آبی تمایلی
سیستم دوفازی آبی پلیمر/ پلیمر
سیستم دوفازی آبی پلیمر/ نمك
سیستم دوفازی آبی بر پایه ی مواد فعال سطحی
تأثیر نوع سیستم دوفازی بر میزان استخراج آنزیم
اثر غلظت نمك بر میزان استخراج آنزیم لیپاز
تأثیر بار حجمی سوسپانسیون آنزیمی بر استخراج لیپاز
اثرpH، بر میزان استخراج آنزیم
اثر نسبت حجمی فازها بر میزان استخراج آنزیم لیپاز
نتیجه گیریلینک کمکی