فایل ورد (word) مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن :

مقدمه :

پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.

همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این پروژه در مورد کناب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این کتاب درسی می باشد.

در این بحث نمونه هایی از عواملی که در زیر مورد بحث است آمده است:

1 دسته بندی داده ها و جدول فراوانی آنها

2 نمودار داده ها

3 شاخص های مرکزی

4 شاخص های پراکندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم جدول فراوانی و حدود دسته با مرکز دسته :

18، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 26، 27، 27، 28، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 39، 40، 42، 42، 45، 49، 50

32 = 18 – 50 = دامنه ی تغییرات          4 = تعداد دسته «فرض»           8 = // = طول دسته

مرکز دسته  Xi

فراوانی دسته  fi

حدود دسته

22 = //

8

26 – 18

30 = //

12

34 – 26

38 = //

4

42 – 34

46 = //

معمولاً داده ها را مطابق دیدگاهی که دارند در چند دسته تقسیم بندی کرده و مشخصات آنها را بدست می آوریم.

5

50 – 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل جدول فراوانی با : فراوانی دسته، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی :

18، 19، 20، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 27‌، 28، 28، 29، 30، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 39، 40، 42، 42، 45، 49، 50

32 = 18 – 50 = دامنه ی تغییرات          4 = تعداد دسته       8 = // = طول دسته

اولین قدمی که در مطالعه ی یک جامعه بر می داریم دسته بندی آن جامعه است.

درصد فراوانی نسبی 100× fi / n

فراوانی نسبی fi / n

فراوانی دسته fi

حدود دسته ها

5/27 = 100 × //

//

8

26 - 18

3/41 = 100 × //

//

12

34 – 26

7/13 = 100 × //

//

4

42 – 34

2/17 = 100 × //

//

5 //

50 - 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم جدول فراوانی داده ها = فراوانی مطلق، فراوانی دسته، حدود دسته ها

داده ها مطابق صفحه ی قبل تنظیم شده است.

همان طور که گفته شده دامنه ی تغییرات و طول دسته ها و تعداد دسته ها مشخص است. بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده فقط فراوانی مطلق و فراوانی دسته را رسم کرده و آنها که در جدول آمده اند مشخص شوند.

فراوانی تجمعی

فراوانی دسته

حدود دسته ها

8

8

26 - 18

20

12

34 – 26

24

4

42 – 34

29

5

50 - 42

 

فراوانی مطلق تعداد تکرارهای داده های موجود در جدول و داده ها یا بطور کلی در جامعه را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها و تحلیل داده ها :

این بار از این بخش کتاب آمار سال دوم «84 83» برای بخش نموداری داده های خود استفاده می کنیم.

در این بخش باید گفت که نموادرها متنوع اند و انواع و اقسام مختلفی برای نشان دادن داده ها وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم.

نموادرهایی که رسم می شود بصورت زیر می باشد:

1 نمودار میله ای

2 نمودار مستطیلی

3 نمودار چند بر فراوانی

4 نمودار دایره ای

5 نمودار ساقه و برگ

برای هر کدام از این نمودارها توضیحاتی داده می شود که همراه با داده ها می باشد و در ضمن جدول فراوانی برای رسم نموادرها بصورت جدول صفحات قبل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار میله ای :

این نمودار برای متغیرهای گسسته و کیفی بیشتر می باشد و در کل نمودارها و میله های سودمندی اند که برای به تصویر درآوردن و تجسم جامعه می باشند.

نمودار میله ای دارای سه قسمت عنوان، برچسب محور، مقیاس می باشد.

لینک کمکی