فایل ورد (word) مقاله کربنات کلسيم جهت مصرف در خوراک دام و طيور و آبزيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله کربنات کلسيم جهت مصرف در خوراک دام و طيور و آبزيان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله کربنات کلسيم جهت مصرف در خوراک دام و طيور و آبزيان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله کربنات کلسيم جهت مصرف در خوراک دام و طيور و آبزيان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله کربنات کلسيم جهت مصرف در خوراک دام و طيور و آبزيان :

بسمه تعالی

پیشگفتار

استاندارد ویژگی  های کربنات کلسیم جهت مصرف در تغذیه دام  ، طیور و آبزیان بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست و سی و سومین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذایی مورخ  1377/7/28مورد تائید قرار گرفته  ، اینک باستناد بند  1ماده  3قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می  گردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم  ، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی  المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایش  های لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

 - 1دکتر محمود شماع و همکاران - غذای دام و طیور  - 1376چاپ دانشگاه تهران

 - 2نتایج آزمایشات استاندارد و آزمایش در آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران .

3) D.C. Chuch, 1986 Lives tock feeds and feeding

prentice - Hall publish ern U.S.A.

4) ENCY Clopedia - of chimical - Technology kirk - othmer جلد چهاردهم   1981

5) NRC. 1989. Nutrient. Requirement. of. Dairy Cattle.

six Revised Edition - National Academy, press - washington D.C

6) The Condensed - Chemical Dictionary 1981

Cessner, G.Hanley

 

کربنات کلسیم جهت مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان

 - 0مقدمه

کربنات کلسیم به فرمول شیمیائی CaCo3 در طبیعت بصورت کانی آراگونپت ، پوسته صدف  هاو کالسیت  ، کالک  ، سنگ آهک  ، سنگ مرمر و تراور تن و غیره وجود دارد. امروزه از کربنات کلسیم بصورت بصورت پودر یا دانه گونه 1 بعنوان یکی از منابع اصلی تأمین کلسیم در جیره غذائی دام و طیور آبزیان استفاده می  شود.

کربنات کلسیم بصورت پودر در خوراک دام و طیور گوشتی و گرانول آن در جیره غذائی طیور تخم  گذار مورد استفاده قرار می  گیرد.

 - 1هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی  ها، بسته  بندی و نشانه  گذاری  ، نمونه  برداری و روش  های آزمون کربنات کلسیم به صورت صنعتی است .

 - 2دامنه کاربرد

کربنات کلسیم بصورت پودر یا گرانول بعنوان مکمل معدنی در خوراک دام و طیور و آبزیان کاربرد دارد.

 - 3ویژگیها

 -1-3ویژگیهای فیزیکی

 -1-1-3رنگ : پودر کربنات کلسیم معمولا به رنگ سفید می  باشد.

 -2-1-3شکل ظاهری : بصورت پودر یا دانه گونه است .

 -3-1-3اندازه : ذرات کربنات کلسیم باید طوری باشد که مطابق جدول دانه  بندی جیره غذائی باشد.

 -4-1-3مزه : بدون مزه

 -5-1-3بو: بدون بو

 -6-1-3وزن مخصوص : وزن مخصوص کربنات کلسیم بین  2/65تا  2/95گرم در سانتی  متر مکعب است .

لینک کمکی