فایل ورد (word) توهین و اهانت در حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) توهین و اهانت در حقوق ایران دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) توهین و اهانت در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) توهین و اهانت در حقوق ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) توهین و اهانت در حقوق ایران :

مقدمه

جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود .توهین از لحاظ لغت از ریشه (وهن) گرفته شده و به معنی (سست کردن. ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن) میباشد. در اصطلاح این واژه به هر رفتاری دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند شمرده میشود.

خداوند در قرآن کریم عمل عیب گویان هرزه زبان را تقبیح کرده. بد زبانی را مذمت فرمود

توهین در لغت

در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل افتراء نیز می‌شود. وجه مشترک عمل مجرمانه توهین و افتراء هتک حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد:

الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حرکات رکیک واقع می‌شود در صورتی که افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛

ب) توهین به ویژه فحاشی از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

منابع:

1)شامبیابی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 541-522.

2)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امبرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2، صص 295-278.

3)حسین جانی، بهمن؛ حقوق جزای اختصاصی(1)، تهران، انتشارات نسل نیکان، 1382، چاپ اول، صص 225-213.

مقدمه--------------------------------------------------------1

توهین در لغت--------------------------------------------------2

توهین مشدّد----------------------------------------------------3

شروط توهین به مقامات خارجی--------------------------------------3

توهین به وسیل مطبوعات-------------------------------------------4

عنصر معنوی----------------------------------------------------5

مجازات جرم توهین----------------------------------------------5

توهین ساده----------------------------------------------------6

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم----------------------------7

موهن بودن رفتار-------------------------------------------------7

وجود مخاطب معین-----------------------------------------------8

شخص حقیقی بودن مخاطب----------------------------------------9

زنده بودن مخاطب----------------------------------------------10

-خصوصی یا علنی بودن توهین--------------------------------------10

-صریح بودن توهین---------------------------------------------11

عدم لزوم ارتجالی بودن توهین--------------------------------------11

ب)عنصر روانی------------------------------------------------12

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب------------------------------------13

الف)توهین به رهبری قبلی و فعلی------------------------------------13

توهین به سایر کار کنان و مقامات دولتی ایران---------------------------14

ج)توهین به مقامات سیاسی خارجی-----------------------------------16

توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص------------------------------18

توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین--------------------------18

توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین--------------------------19

توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب-------------------------------21

توهین مشدد به اعتبار و سیله ارتکاب------------------------------22

هتک حرمت منازل------------------------------------------25

ارکان عمومی و اختصاصی جرم هتک حرمت منازل-------------------26

رژیم جزائی-حقوقی هتک حرمت منزل----------------------------28

*هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها---29

مزاحمت تلفنی---------------------------------------------31

هتک حرمت مردگان----------------------------------------34

نتیجه حاصله-----------------------------------------------36

منابع----------------------------------------------------37

لینک کمکی