فایل ورد (word) قانون صدور چک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) قانون صدور چک دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) قانون صدور چک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) قانون صدور چک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) قانون صدور چک :

مقدمه

قانون چك از جمله قوانینی است كه از بدو ورود چك به عرصه تعاملات تجاری تاكنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای كه از آغاز تاكنون 12 بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال 1311 ( حمایت های حقوقی از چك در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

مزایای چك

برای چك فواید زیادی قابل تصور است. چك موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چك می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن كه حجم چندانی را اشغال كند جابه جا كرد و در مبادلات تجاری پرداخت كرد. سرقت چك از جهت حجم كمی كه اشغال می كند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانك او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف - فارسی
1ـ اسكینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چك بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره 18ـ17، بهار ـ تابستان 1379.
2ـ اسكینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و...، چك، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1378.
3ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و دانشگاه ملی، شماره 1 سال 1352.
4ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 19، آذر 354.
5ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چك مصوب 1344» كانون وكلا، بهار 1354.
6ـ روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذرماه 1380، «قانون چك: اصلاحات باقی است».
7ـ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364.
8ـ كازرونی، اسداله: «آینده چك كیفری در ایران»، كانون وكلا، زمستان 1354.
9ـ مجموعه قوانین سالهای 1331 تا 1372
ب ـ انگلیسی
1 - Amiens. 24 fevrier 1969. J.C.P.. 1969. 2-16124. note Gavalda.
2 - Com.17 janvier 1968.D.1968.551
3 - Com.9 Octobre 1985. J.C.P. 1985.IV.360.
4 - J.L.Rives - Lange.Rev. Banque 1986. P.189.
5 - Paris. 26 mai 1967. J.C.P.. 1968-2-15518. note Stoufflet;
6 - R.Pelletier. "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.1976.p.219.
7 - Ripert (Georges) et autres. Traite de droit commercial.t.2. 16e edition. L.G.D.J. 2000 NO 2186.
8 - Ripert. Georges et Rene Roblot. par Ph.Delebeque et M.Germain. t.2. 16e ed.. L.G.D.J.2000. no 2198.
9 - Seine. Co.. 7. janvier 1955. Banque. 1955. III. obs.Marin. 27 juin

لینک کمکی