فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان :

منظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریكه با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی می‌خوانند كه نه تنها با دیگران است ، بلكه با آنان همكاری می كند. به بیان دیگر اجتماعی شدن به یادگیری گفته می‌شود كه سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی را به دنبال داشته‌باشد. از عواملی كه می‌تواند در رشد اجتماعی فرد مؤثر بوده، خانواده و شیوه‌های تربیتی فرزندان است و علاوه بر آن عامل هوش نیز می‌تواند با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. هدف كلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش 400 دانش‌آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند كه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی 27 سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه 30 سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه‌های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می‌باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده‌ها از روش‌های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده‌است. تحلیل نتایج نشان داد كه بین متغیر شیوه تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.

فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان
فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول 2
کلیات 2
مقدمه 3
بیان مسئله 5
اهداف تحقیق 7
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
فرضیه‌های پژوهش 10
فصل دوم 13
ادبیات تحقیق 13
مقدمه 14
قسمت یکم 15
مبانی نظری رشد اجتماع 15
رشد 16
دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول 16
رشد پیوسته : 16
رشد اجتماعی 17
1- تعریف رشد اجتماعی 17
2-شاخص های رشد اجتماعی 23
3- الگوی رشد و تکامل اجتماعی 25
نظریه های مربوط به رشد اجتماعی 29
الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام 30
ب – روان تحلیل گری 31
ج – یادگیری اجتماعی 32
د – یادگیری عامل 32
ه – یادگیری مشاهدهای 32
و – کردار شناسی 33
ز – تحول روانی – اجتماعی 33
ح- نظریه شناختی 35
ط- رشد داوری اخلاقی 36
ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان) 37
عوامل موثر بر رشد اجتماعی 37
1- خانواده 38
2- مدرسه 38
3- گروه همسالان 39
4- اجتماع و فرهنگ آن 40
5- هوش 40
قسمت دوم 42
مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری 42
تربیت و آثار سازنده آن 43
خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک 44
انواع خانواده 51
قسمت سوم 58
مبانی نظری هوش 58
هوش 59
هوش چیست؟ 60
تعارف هوش 62
عوامل مؤثر در هوش 64
ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی 65
قسمت چهارم 67
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 67
الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور 68
تحقیقات انجام شده خارج از کشور 71
فصل سوم 75
روش تحقیق 75
مقدمه: 76
روش تحقیق: 76
جامعه آماری: 76
نمونه و روش نمونه‌گیری: 76
ابزار پژوهش: 77
روش جمع‌آوری داده‌ها 81
روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 81
فصل چهارم 83
تجزیه و تحلیل داده‌ها 83
مقدمه 84
توصیف داده‌های پژوهش 85
تحلیل داده‌های پژوهشی 87
فصل پنجم 103
بحث و نتیجه‌گیری 103
بحث 104
محدودیت‌های پژوهش 107
پیشنهادهای پژوهش 108
پیشنهادهای کاربردی 109

لینک کمکی