فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها :

هدف این پژوهش فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها می باشد. در این پژوهش ابتدا سعی شده تاریخچه عقب ماندگی ذهنی و همچنین مشکلاتی که قبل و بعد از اینکه کودک عقب مانده به دنیا بیاید را نشان دهد. در فصل دوم انواع عقب ماندگی و مشکلات خانواده ها، مشکلات فرزندان عقب مانده بیان شده و چگونگی راه حل هایی که باید برای آنها اندیشیده شود نظرات برخی از روانپزشکان در مورد آموزش دادن به این کودکان بیان شده است. امید آن می رود که با دادن آموزش قبل از ازدواج و به دنیا آوردن کودک عقب مانده جلوگیری شود.

از این پژوهش بدست آمد که هر چه سن والدین بالاتر می رود احتمال داشتن فرزند عقب مانده بیشتر است. همانگونه که از جداول پژوهش پیداست 2/54 از والدین به خاطر داشتن این فرزندان دچار ناراحتی و به هم ریختگی اعصاب و روان شده اند.

داشتن این کودکان تاثیر زیادی بر روابط اجتماعی والدین نداشته و 1/77 درصد از والدین گفته اند که هیچ تاثیری در میزان معاشرت شان نداشته است.

فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 6

فرضیات تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

اهداف کلی.. 7

اهداف جزئی.. 7

تعاریف نظری: 8

تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 10

مقدمه: 11

مبانی نظری.. 11

نظریه ایتار 12

نظریه سگوین: 12

پیشینه تحقیق.. 12

تعریف عقب ماندگی ذهنی: 14

تعاریف غیرعملیاتی (تحول غیر فرایندی): 14

تعریف عملیاتی (تحول فرایندی) 16

طبقه بندی و سطوح عقب ماندگی ذهنی: 16

شیوع عقب ماندگی ذهنی: 19

علت شناسی عقب ماندگی ذهنی: 21

عوامل قبل از تولد: 22

عوامل لحظه تولد: 23

عوامل بعد از تولد: 23

عوامل ناشناخته: 24

مدرسه و محیط آموزش کودکان عقبمانده ذهنی: 24

مراکز خاص کودکان عقبمانده ذهنی: 25

عقبماندگی ذهنی واقعیتی که باید پذیرفت: 26

نگرشهای اجتماعی و والدین: 27

کودک عقبمانده و خانواده: 28

مشکلات خانواده کودکان عقبمانده ذهنی: 28

تأثیر کودکان بر واکنشهای اولیه والدین: 30

انواع واکنشهای نخستین والدین: 30

دلایل احساس گناه: 31

دلایل حمایت افراطی: 31

فرایند رویارویی والدین با پدیده معلولیت، پذیرش یا طرد کودک: 31

سطوح بحران و راهبردهای مداخله: 32

مراحل بحران: 32

رویآوردهای خانوادههای دارای کودک استثنایی: 34

سازگاری با معلولیت: 36

مدل مرحلهای: 36

غم مزمن.. 41

مدلهای عملکرد خانواده: 41

مدل تبادلی: 42

مدل بومشناختی: 42

نظریه نظام خانواده: 42

انواع تأثیرها بر خانواده و اعضای آن: 43

خانواده ها: 43

مادران: 44

پدران: 44

خواهران و برادران.. 45

پدربزرگ و مادربزرگ... 45

بررسی تحقیقات داخل و خارج.. 47

خلاصه فصل دوم. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 50

مقدمه. 51

روش انجام تحقیق.. 51

جامعه آماری.. 52

نمونه آماری.. 52

روش جمع آوری اطلاعات... 52

ابزار جمع آوری اطلاعات... 52

روش آماری.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54

مقدمه. 55

توصیف متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعات... 56

جنسیت... 56

سن.. 57

میزان تحصیلات... 58

شغل پدر 59

سن پدر 60

میزان تحصیلات پدر 61

شغل مادر 62

سن مادر 63

میزان تحصیلات مادر 64

توصیف سوالات مربوط به سنجش میزان رضایت مندی از زندگی و تعامل اجتماعی.. 65

بررسی تعامل والدین در رابطه زناشویی.. 65

بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر بهداشت روانی،زیستی،ذهنی و فردی والدین.. 66

بررسی مراحل سازگاری والدین با پدیده عقب ماندگی ذهنی کودک و پذیرش و طرد آن. 67

بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر نگرش، احساسات،واکنش ها و رفتار والدین. 70

تعامل اجتماعی والدین در تاثیر کودک عقب مانده ذهنی در ارتباطات اجتماعی.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 81

یافته های نهایی پژوهش.... 82

پیشنهادات... 82

محدودیت ها 84

فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها
فهرست منابع.. 85

الف)منابع فارسی.. 85

ب) منابع لاتین.. 86

پیوست ها

ضمیمه شماره 1

ضمیمه شماره 2

فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها
فهرست جداول

جدول ‏41 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب جنسیت... 56

جدول ‏42 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب گروه سنی.. 57

جدول ‏43 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات... 58

جدول ‏44 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل پدر 59

جدول ‏45 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن پدر 60

جدول ‏46 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر 61

جدول ‏47 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل مادر 62

جدول ‏48 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن مادر 63

جدول ‏49 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات مادر 64

جدول ‏410 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت ازدواج.. 65

جدول ‏411 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مشکل فرزند. 66

جدول ‏412 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام انجام داده 67

جدول ‏413 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب طریقه مطلع شدن از مشکل.. 68

جدول ‏414 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علت مشکل فرزند. 69

جدول ‏415 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین پس از آگاهی.. 70

جدول ‏416 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل طرد فرزند. 71

جدول ‏417 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از ترک فرزند. 72

جدول ‏418 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل مخفی کردن فرزند. 73

جدول ‏419 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساسشان از مطلع شدن دیگران.. 74

جدول ‏420 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بروز مشکلات در زندگی.. 75

جدول ‏421 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مشکلات فرزند در آینده 76

جدول ‏422 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تاثیر وجود کودک در رابطه با همسر. 77

جدول ‏423 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توجه همسر به کودک... 78

جدول ‏424 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از بازی کودک با دیگران.. 79

جدول ‏425 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان معاشرت با اقوام. 80

فایل ورد (word) بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها
فهرست نمودار

نمودار ‏21 درصد شیوع زیرهنجارهای ذهنی.. 21

نمودار ‏41 جنسیت فرزندان پاسخگویان.. 56

نمودار ‏42 گروه سنی فرزندان پاسخگویان.. 57

نمودار ‏43 میزان تحصیلات فرزندان پاسخگویان.. 58

نمودار ‏44 شغل پدر 59

نمودار ‏45 سن پدر 60

نمودار ‏46 میزان تحصیلات پدر 61

نمودار ‏47 شغل مادر 62

نمودار ‏48 سن مادر 63

نمودار ‏49 میزان تحصیلات مادر 64

نمودار ‏410 وضعیت ازدواج.. 65

نمودار ‏411 نوع مشکل فرزند. 66

نمودار ‏412 اقدام انجام شده 67

نمودار ‏413 طریقه مطلع شدن.. 68

نمودار ‏414 علت مشکل فرزند. 69

نمودار ‏415 احساس والدین پس از آگاهی.. 70

نمودار ‏416 دلایل طرد فرزند. 71

نمودار ‏417 احساس والدین.. 72

نمودار ‏418 دلایل پنهان کردن فرزند. 73

نمودار ‏419 احساس از مطلع شدن دیگران.. 74

نمودار ‏420 مشکلات بوجود آمده 75

نمودار ‏421 مشکلات فرزند در آینده 76

نمودار ‏422 تاثیر کودک در رابطه زناشویی.. 77

نمودار ‏423 میزان توجه همسر. 78

نمودار ‏424 احساس از بازی کودک با دیگر کودکان.. 79

نمودار ‏425 میزان معاشرت... 80

لینک کمکی