فایل ورد (word) روابط آسیب زا بین دختران و پسران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) روابط آسیب زا بین دختران و پسران دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) روابط آسیب زا بین دختران و پسران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) روابط آسیب زا بین دختران و پسران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) روابط آسیب زا بین دختران و پسران :

بر اساس قران که برای روابط زن ومرد حدود و احکام قرار داده است متوجه می شویم که رابطه و دوستی از ابتدای خلقت وجود داشته وتا به امروز بارها در این مورد مقاله وتحقیقات انجام شده است ودر کشور ما نیز در این جهت قوانین ومقرراتی را تعیین نموده و روابط دختران و پسران را زیر نظر دارد .

دکتر علی اصغر احمدی مینویسد (( تصور نوجوانان در مورد جنس مخالف ونیز طرز تلقی انان در این مورد خاص مسائلی را به وجود می اورد گو این که بر خی از پسران داشتن دوست دختر را نوعی نوعی توفیق و قدرت اجتماعی تلقی می کنند از این رو برای نشا ن دادن قدرت خویش سعی می کنند به نحوی با دختری رابطه برقرار سازند . دختران نیز داشتن رابطه با پسران را نوعی جاذبه به شمار می اورند . در عین حال اغلب دختران قصدشان از این رابطه با پسران ازدواج است .))

بحث بر سر ارتباط دختران وپسران یک بحث ضروری برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی در جامعه است . با توجه به اینکه ما نمی توانیم انها را از یک دیگر جدا کنیم باید سعی کنیم شناخت صحیح از جنس مخالف را به نوجوانان اموزش دهیم .این بهترین راه برای حفاظت هدایت درست انان محسوب می شود . انچه برای تربیت نوجوانان در این زمینه مورد نیاز است نه به کار گیری شیوه های سر کوب شدید و خشن عواطف و تمایلات است ونه رها کردن انها در معاشرت بدون مرز پسران ودختران است بلکه اموزش قشر نوجوان است .

فایل ورد (word) روابط آسیب زا بین دختران و پسران
فهرست مطالب

فایل ورد (word) روابط آسیب زا بین دختران و پسران
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله:

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت وضرورت مسئله مورد پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف کلی :

فرضیات و سوالات پژوهش

تعریف واژ ه ها واصطلاحات پژوهش

واژه ها

فصل دوم

عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط آسیب زا میان دختران وپسران

سه نوع رابطه

شرایط ارتباط با جنس مخالف

آسیب شناسی

عوامل ایجاد کننده روابط نا متعارف و راههای پیشگیری :

سه پرسش:

روابط دختر وپسر از نگاه قرآن کریم :

فصل سوم

مقدمه

روش پژوهش

- جامعه آماری پژوهش

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات

تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه

روش های آماری

فصل چهارم

مقدمه

توصیف داده­ها

تحلیل داده ها

نتایج استنباطی:

نتایج توصیفی:

گویه های مربوط به متغیر رسانه

فصل پنجم

مقدمه

نتایج توصیفی

نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)

فرضیه اول :

فرضیه دوم:

فرضیه سوم:

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

محدودیت های پژوهش

لینک کمکی