فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت دارای 187 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت :

شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش بود. روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه­ آماری شامل کلیه ­ی کارکنان آموزش و پرورش بود که به صورت رسمی یا پیمانی در سال 90-89 مشغول بکار بودند که تعداد آنها 120 نفر و با استفاده از جدول مرگان وجرسی با نمونه گیری تصادفی ساده 93 نفر از کارکنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمودیم. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه یکی پرسشنامه ­ی هوش عاطفی با 25 سوال و پنج متغیر و پرسشنامه­ ی بهره ­وری فردی با 20 گویه و چهار متغیر و پرسشنامه بهره وری سازمانی با 20 سوال و چهار متغیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفه­ های هوش عاطفی و جنسیت و سابقه کار رابطه­­ ی معنا داری وجود نداشت.

فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش... 6

1-1- مقدمه. 6

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 8

1-4- اهداف پژوهش... 9

1-4-1- اهداف عام. 9

1-4-2- اهداف خاص... 9

1-5- فرضیات پژوهش... 9

1-6- سوالات پژوهش... 9

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی. 10

1-7-1- تعاریف نظری. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش... 12

2-1- هوش عاطفی چیست؟12

2-2- اندازه گیری هوش عاطفی. 14

2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی. 16

2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری. 16

2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟19

2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟19

2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش... 20

2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری. 20

2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان. 22

2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار24

2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی. 25

2-11-1- قابلیت فردی.. 25

2-11-2- قابلیتهای اجتماعی. 29

2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی. 34

2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع. 36

2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی. 38

2-13-2- خوشه مدیریت روابط. 39

2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی. 39

2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی. 43

2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل. 44

2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی. 44

2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 44

2-16- هوش عاطفی و آموزش.. 44

2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی. 46

2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت.. 47

2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی. 47

2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی. 50

2-19-1- جلب توجه مدیران. 50

2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 51

2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی. 52

2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟54

2-22- پیشینه پژوهش... 54

2-23- رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض... 60

2-24- هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق. 61

2-27- ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا. 64

2-29- هوش هیجانی وعملكرد اثر بخش... 67

2-32- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان. 70

2-33- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار72

2-34- بررسی دلالت‌ سبك‌های مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی. 73

2-35- مدیریت و سبک های رهبری. 75

2-36- مروری بر پژوهش‌ها76

2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران. 86

2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران. 87

2-38- سبک های مدیریتی. 87

2-39- رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی. 92

2-40- رهبران آزاد منش و رهبران مستبد. 92

2-41- شبکه مدریت.. 93

2-42- مدیریت مشارکتی. 94

2-43- مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام. 96

2-44- آثار و نتایج مدیریت مشارکتی. 97

2-45- مدیریت کیفیت جامع. 98

2-46- مدیریت در سیره پیامبر(ص)99

2-47- مدیریت.. 102

2-47-1- اقدامات مدیریتی مهم102

2-47-2- فنون رهبری.. 102

2-47-3- رهبری در مدیریت.. 103

2-47-4- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 103

2-47-5- سرپرستی کارکنان. 103

2-47-6- رهبری فرایند طراحی. 104

2-47-7- ایجاد فضای روانی مناسب.. 105

2-47-8 فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش.. 106

2-48- تحقیقات انجام شده106

2-48-1- تحقیقات داخلی. 106

2-48-2- تحقیقات خارجی. 106

2-49- رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران. 107

2-50-جمع‌بندی. 108

2-51-سخن پایانی. 111

فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت
فهرست منابع و مآخذ. 112

پیوست ها117

پرسشنامه هوش عاطفی. 117

پرسشنامه بهره وری سازمانی مدیران. 119

پرسشنامه بهره وری فردی مدیران 121

لینک کمکی