فایل ورد (word) بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه :

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه درسال 1392 می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دو متغیر هوش معنوی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه و نمونه آماری 50 نفر از این دانش آموزان كه به روش تصادفی انتخاب شده اند، است.

این پژوهش به این نتیجه رسید كه میان دو متغیر هوش معنوی و سلامت روان در دانش آموزان این گروه نمونه رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین میان هوش معنوی و زیرمتغیرهای علائم جسمانی،علائم اضطرابی و اختلال خواب، اختلال در كاركرد اجتماعی و علائم افسردگی رابطه معنادار و معكوس وجود دارد.

فایل ورد (word) بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه
فهرست مطالب

تقدیم به :أ‌

تقدیر و تشکّر ب‌

چكیده ت‌

فصـــل اول: كلیـــــــات پژوهش 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق :4

1-4- اهداف پژوهش 4

1-4-1- هدف اصلی :4

1-4-2- اهداف فرعی :4

1-5- فرضیه های پژوهش 5

1-5-1- فرضیه اصلی :5

1-5-2- فرضیه های فرعی :5

1-6- سوالات پژوهش 5

1-6-1- سوال اصلی پژوهش 5

1-6-2- سوالات فرعی پژوهش 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- واژه ها و اصطلاحات كلیدی پژوهش 6

فصل دوم: ادبیات پژوهش 8

2-1- مقدمه 9

2-2- معنویت 9

2-3- هوش معنوی 10

2-3-1- تعریف هوش 10

2-3-2- انواع هوش 11

2-3-3- تعریف هوش معنوی 13

2-3-4- هوش معنوی و مؤلفه های آن 14

2-3-5- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام 18

2-3-6- رشد هوش معنوی 20

2-3-7- مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر 23

2-3-8- ابعاد هوش معنوی 25

2-3-9- آیا هوش معنوی معیارهای هوش‌ را برآورده می‌سازد؟ 26

2-3-10- آیا هوش معنوی تنها مناسب حل مسائل معنوی و وجودی است؟ 28

2-3-11- کاربرد هوش معنوی در محیط کار 29

2-3-12- کاربرد هوش معنوی در زندگی روزمره 32

2-3-13- اندازه‌گیری هوش معنوی 36

2-3-14- توسعه هوش معنوی 36

2-3-15- اصولی جهت تقویت هوش معنوی یا احساسی:37

2-3-16- ارزیابی و نتیجه گیری از هوش معنوی:40

2-3-17- خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی 40

2-4- سلامت روان:44

2-4-1- تعریف 44

2-4-2- مفهوم سلامت روان 44

2-4-3- بهداشت روانی یا سلامت روانی 45

2-4-4- عوامل موثر برسلامت روان 46

2-4-5- ابعاد سلامت روانی 46

2-4-6- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:49

2-4-7- نقش خانواده در سلامت روان 51

2-5- رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان 53

2-5-1- رابطه هوش معنوی و سلامت روان 53

2-5-2- هوش معنوی و تاثیر آن بر سلامت روانی 54

2-6- تحقیقات انجام شده 56

2-6-1- تحقیقات انجام شده در داخل 56

2-6-2- تحقیقات انجام شده در خارج 57

فصل سوم: روش پژوهش 59

3-1- مقدمه 60

3-2- جامعه‌آماری 60

3-3- گروه نمونه 60

3-4- روش نمونه گیری 61

3-5- روش‌شناسی پژوهش 61

3-6- ابزار پژوهش 61

3-7- روش جمع آوری اطلاعات 62

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها62

3-9- روایی و پایایی ابزار 64

3-9-1- روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی 64

3-9-2- روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها67

4-1- مقدمه 68

4-2- تحلیل توصیفی 69

4-2-1- هوش معنوی:69

4-2-2- سلامت روان:70

4-3- تحلیل استنباطی 72

4-3-1- بررسی فرضیه ها72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77

5-1- مقدمه 78

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها78

5-3- نتایج یافته ها79

5-4- پیشنهادات 79

5-4-1- پیشنهادات پژوهش:79

5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی 80

5-4-3- پیشنهادات کاربردی 80

5-5- محدودیت های پژوهش 80

5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر 81

5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 81

پیوســت ها82

پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 83

پرسشنامه هوش معنوی 86

منابـــع و ماخذ 89

الف) منابع فارسی 90

ب) منابع لاتین 92

چكیده انگلیسی 93

جدول 2-1- مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف (مک هاوک، 2002) 24

جدول 3-1- ضرایب پایایی مقیاس هوش معنوی 65

جدول 4-1- تحلیل توصیفی هوش معنوی 69

جدول 4-2- تحلیل توصیفی سلامت روان 70

جدول 4-3- تحلیل توصیفی زیر مقیاسهای سلامت روان 71

جدول 4-4- بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان 72

جدول 4-5- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم جسمانی 73

جدول 4-6- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم اضطرابی و اختلال خواب 74

جدول 4-7- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم کارکرد اجتماعی 75

جدول 4-8 بررسی رابطه هوش معنوی و علائم افسردگی 76

نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام هوش معنوی 69

نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام سلامت روان 70

لینک کمکی