فایل ورد (word) رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین :

هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و میزان افسردگی در بین كارگران شركت فرش زیبا نقش می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی است. در این پژوهش ، محقق با ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل به محاسبه ضریب همبستگی بین آن‌ها می‌پردازد.

جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان و كارگران شركت فرش زیبا نقش می‌باشند ،‌كه تعداد آن‌ها 74 نفر می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش طبق جدول مورگان شامل 60 نفر از کارکنان و كارگران شركت فرش می‌باشند.

ابزار اندازه‌گیری و انجام این پژوهش پرسشنامه است .از دو پرسشنامه رضایت شغلی و تست افسردگی بك در این تحقیق استفاده‌شده است. این پرسشنامه به‌ صورت میدانی در میان کارمندان و كارگران شركت فرش زیبا نقش توزیع‌ شده است . ابتدا توسط محقق توضیح مختصری راجع به پرسشنامه‌ها به کارمندان داده شد . بعد از تکمیل توسط کارمندان، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند . تحقیقات نشان داده است که افرادی که دارای سطح توقع پایینی هستند نسبت به افرادی که دارای سطح توقع بالایی هستند خیلی کمتر دچار ناخشنودی شغلی می‌گردند و به دنبال آن دچار حالات افسردگی و از این گذشته عواملی مانند میزان درآمد فرد، میزان تحصیلات و نوع رابطه کارفرما و کارگر نیز می‌تواند رضایت شغلی را تحت‌الشعاع قرار دهد پس نباید انتظار داشت که عدم رضایت شغلی همیشه باعث افسردگی می گردد.

فایل ورد (word) رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین
فهرست مطالب

فصل اول

كلیات تحقیق

چكیده. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت مسأله و ضررت پژوهش.... 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- فرضیه های پژوهش.... 6

1-6- متغیرهای پژوهش.... 7

1-6-1- متغیر مستقل:7

1-6-2- متغیر وابسته:7

1-6-3- متغیر تعدیل کننده:7

1-6-4- متغیر کنترل:7

1-7- روش انجام كار. 7

1-8-جامعه و حجم نمونه تحقیق.. 7

1-9-ابزار پژوهش.... 8

1-10- تعاریف و اصطلاحات... 8

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- بخش اول: تعریف اصطلاحات... 12

2-2-1- تعریف کار. 12

2-2-2- تعریف شغل.. 12

2-2-3- تعریف رضایت شغلی.. 13

2-2-4- تعریف افسردگی.. 13

2-2-5- تعریف «شغل‏»15

2-2-6-تعریف «رضایت ‏شغلى‏»15

2-2-7- نظریه های رضایت شغلی:17

2-2-8- نظریه امید و انتظار. 18

2-2-9- عوامل موثر بر رضایت شغلی :19

2-2-10- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:21

2-2-11- رضایت شغلی و عملکرد :23

2-2-12- اندازه گیری رضایت شغلی :24

2-2-13- تعهد سازمانی :25

2-3- بخش دوم: رضایت شغلی.. 26

2-3-1- ماهیت رضایت شغلی.. 27

2-3-2- رضایت شغلی و ترک خدمت و عوامل موثر بر آن.. 29

2-3-3- اشتغال موفقیت آمیز به کار. 32

2-3-4- سازش شغلی.. 32

2-3-5- انگیزش شغلی.. 33

2-3-6- موفقیت شغلی.. 33

2-3-7- رضایت شغلی.. 33

2-3-8- عملکردهای مفید در جهت رضایت از شغل.. 34

2-3-9- سیاست ارزیابی عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر رضایت شغلی.. 34

2-3-10- نظریه های رضایت شغلی:36

2-3-11- ارتباط انگیزش – عملکرد – رضایت.... 38

2-3-12- سنجش رضایت شغلی.. 38

2-3-13- تعهد سازمانی :39

2-3-14- خشنودی شغلی.. 41

2-3-15- ناخشنودی شغلی و پیامدهای آن.. 42

2-3-16- انگیزش كارگر و كارمند، کارگر چه کسی است ؟. 42

2-3-17- برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه. 43

2-3-18- خود آگاهی و عزت نفس.... 45

2-3-19- اصول افزایش کسب اطلاعات شغلی.. 45

2-3-20- انگیزش شغلی.. 45

2-4- بخش سوم: بررس پژوهش های انجام شده پرامون موضوع.. 46

2-4-1- پژوهش های انجام شده پرامون موضوع در داخل از کشور. 46

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 50

2-5- مدل تحلل پژوهش.... 53

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه. 55

3-2- روش پژوهش.... 55

3-3- جامعه آماری... 56

3-4- نمونه آماری... 56

3-5- روش نمونه گیری... 57

3-6- ابزار اندازه گیری... 57

3-7- ابزار جمع اوری اطلاعات... 58

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1-آمار توصیفی.. 61

4-2- آزمون فرضیات... 62

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری... 73

5-2- برسی نتایج تحقیق.. 74

5-3- پیشنهادهای كاربردی تحقیق.. 76

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 76

5-5- محدودیت های پژوهش.... 77

منابع :78

الف- منابع فارسی.. 78

ب- منابع لاتین.. 79

ضمائم: پرسشنامه. 81

میزان افسردگی بك..... 81

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث... 86

Abstract 89

لینک کمکی