فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش دارای 166 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش :

بیان مسئله:آیا بین تأثیر روشهای صحیح مطالعه (روش اجمالی، عبارت خوانی ، تندخوانی ، دقیق خوانی) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفادت معنی دار وجود دارد ؟

هدف : در این پژوهش سعی شده است به سؤال جواب قانع کننده ای با توجه به مسائل آماری داده شود.

فرضیه : بین تأثیر روش های صحیح مطالعه(روش اجمالی، عبارت خوانی ، تندخوانی ، دقیق خوانی ) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش : در این پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شده است .

جامعه ی آماری : مدارس راهنمایی دخترانه آموزش پرورش شهرستان .

نمونه و روش نمونه گیری : 100 نفر دانش آموزان دختر و از روش تصادفی خوشه ای استفاده شده است .

ابزار اندازه گیری : پرسشنامه

روش جمع آوری اطلاعات : چون متغیرهای ما به صورت کیفی می باشد از روش تحلیل واریانس استفاده شده است .

نتیجه:اینکه بین تأثیر روش های صحیح مطالعه (روش اجمالی، عبارت خوانی ، تندخوانی ، دقیق خوانی ) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی دار وجود دارد.

فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش
فهرست مطالب

فصل اول: كلیات

1-1- مقدمه. 11

1-2- بیان مسئله. 12

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش..... 14

1-4- اهداف پژوهش..... 15

1-4-1- هدف اصلی.. 15

1-4-2- اهداف فرعی.. 16

1-5-سوالات تحقیق.. 16

1-6- فرضیه. 16

1-7- تعاریف عملیاتی... 17

1-8- تعاریف اصطلاحات و واژه ها17

1-9- جامعه ی آماری... 18

1-10- گروه نمونه آماری :18

1-11- روش نمونه گیری :18

1-12- روش جمع آوری اطلاعات.... 18

1-13- روش تحقیق.. 19

1-14- روش آماری... 19

فصل دوم: ادبیات تحقیق.... 21

2-1- مقدمه. 21

2-2- تاریخچه مطالعاتی... 22

2-3- راهبردهای به یاد سپاری... 26

2-3-1- حفظ طوطی وار مطالب غیر معنی دار. 26

2-3-2- معنی دار کردن مطالب... 27

2-3-3- استفاده از واسطه ها28

2-3-4- پیش سازمان دهنده. 28

2-3-5- ساخت سلسله مراتب مطالب یادگیری.. 29

2-4- سازمان دادن به مطالب.... 29

2-4-1- روش مردر. 29

2-4-2- روش آموزش دو جانبه. 30

2-4-3- روش مطالعه ی مشارکتی.. 31

2-4-4- روش پرسیدن دوجانبه. 32

2-5- روش های مطالعه. 33

2-5-1- خواندن اجمالی.. 33

2-5-2- روش تندخوانی.. 35

2-5-2-1- فواید تند خوانی.. 36

2-5-2-2- روش محاسبه سرعت خواندن در تند خوانی.. 38

2-5-3- خواندن با دست :40

2-5-4- گذرخوانی :40

2-5-5- شیوه سطحی خوانی.. 42

2-5-6- دقیق خوانی.. 43

2-5-6-1- مراحل دقیق خوانی.. 44

2-5-6-2- متن خوانی.. 44

2-5-6-3- خواندن چند کلمه با هم یا عبارت خوانی.. 45

2-5-6-4- فنون مربوط به روش دقیق خوانی :47

2-6- مراحل خواندن :53

2-6-1- شناسایی :53

2-6-2- به کارگیری فن صحیح خواندن :55

2-7- فرمول محاسبه ی سرعت مطالعه :58

2-8- چگونه باید مطالعه کنیم؟. 59

2-9- عوامل موثر در یادگیری... 60

2-10- ارتباط مطالعه با یادگیری... 61

2-10-1- اهمیت مطالعه در یادگیری.. 61

2-10-2- روشهایی برای مطالعه صحیح جهت یادگیری بهتر. 63

2-11- انواع روشهای مطالعه. 64

2-11-1- روش پس ختام. 64

2-11-2- مراحل پیش خوانی.. 65

2-11-3- مرحله سؤال کردن. 65

2-11-4- مرحله خواندن. 65

2-11-5- مرحله تفکر. 65

2-11-6- مرحله از حفظ گفتنی.. 66

2-11-7- مرحله مرور کردن. 66

2-11-8- روش دقیق خوانی.. 66

2-11-9- تکنیک خلاصه برداری.. 67

2-11-10- تکنیک سازماندهی مطالب... 67

2-11-11- تکنیک علامت گذاری در متن.. 67

2-11-12- حذف عوامل مزاحم فکری.. 68

2-11-13- فراهم کردن محیط مناسب... 68

2-12- نظام مطالعه برتر. 69

2-12-1- بخش پیش مطالعه. 70

2-12-2- بخش حین مطالعه. 71

2-12-3- بخش پس از مطالعه. 72

2-13- فیزیولوژی یادگیری و حافظه. 73

2-14- نظریه سیناپسی در فیزیولوژی یادگیری و حافظه. 74

2-15- نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی و تشکیل مدارهای حافظه در فیزیولوژی یادگیری و حافظه. 75

2-16- تفاوت حافظه کوتاه مدت و دراز مدت از لحاظ فیزیولوژی... 75

2-17- تاثیر عوامل مختلف بر جریان فیزیولوژیکی یادگیری و حافظه. 76

2-18- روانشناسی یادگیری... 77

2-19- ویژگی‌های یادگیری... 78

2-19-1- تغییر در رفتار. 78

2-19-2- پایداری نسبی.. 78

2-19-3- توانایی‌های بالقوه. 79

2-19-4- تجربه. 79

2-19-5- یادگیری یا وراثت... 80

2-20- نظریه‌های یادگیری... 81

2-21- حافظه و یادگیری... 82

2-22- فیزیولوژی یادگیری و حافظه. 82

2-23- گستره روانشناسی یادگیری... 83

2-24- نحوه مطالعه یک کتاب مشکل.. 84

2-25- قواعد صحیح خواندن.. 84

2-26- شرایط مطالعه. 86

2-27- شیوه های مطالعه. 88

2-28- مقدمات مطالعه. 89

2-29- بهداشت مطالعه. 89

2-30- روش های مطالعه صحیح و درس خواندن برای رسیدن به موفقیت.... 95

2-31- شش روش مطالعه:96

2-32- روش های صحیح مطالعه از زبان روان شناسان.. 98

2-33- نقش والدین در ایجاد روش های صحیح مطالعه و هدایت تحصیلی دانش آموزان.. 102

2-33-1- پیشینه ی تحقیق :110

فصل سوم : روش آماری... 113

3-1- جامعه ی آماری... 113

3-2- گروه نمونه آماری :113

3-3- روش نمونه گیری :113

3-4- روش جمع آوری اطلاعات.... 114

3-5- روش تحقیق.. 115

3-6- روش آماری... 115

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها116

مقدمه. 117

4-1- مقدمه :117

4-2- استخراج داده ها117

4-3- تشکیل جداول اجرای آزمون آماری... 119

4-4- تفسیر نتیجه آزمون :125

فصل پنجم: نتیجه گیری... 145

5-1- مقدمه :145

5-2- خلاصه ی نتایج :145

5-3- محدودیتها :146

5-4- پیشنهادها :147

فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش
فهرست منابع و مآخذ.. 148

پیوست ها152

پرسشنامه :152

فایل ورد (word) بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی آموزش و پرورش
فهرست جداول

جدول شماره 1- اجرای آزمون آماری.. 122

جدول شماره 2- جدول آزمون آماری.. 125

لینک کمکی