فایل ورد (word) بررسی مدیریت مشارکتی در شرکت های تولیدی استان یزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی مدیریت مشارکتی در شرکت های تولیدی استان یزد دارای 163 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی مدیریت مشارکتی در شرکت های تولیدی استان یزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی مدیریت مشارکتی در شرکت های تولیدی استان یزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی مدیریت مشارکتی در شرکت های تولیدی استان یزد :

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با موضوع مدیریت مشارکتی در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان یزد، در قالب فایل Word و در حجم 153 صفحه.

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی مدیریت مشارکتی در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط استان یزد در سال 1393 است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت‌های فعال تولیدی کوچک و متوسط استان یزد در شهرک های صنعتی استان تشکیل داده‌اند، که نمونه ای متناسب با جامعه آماری پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی (از طریق تحلیل عامل) در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها (آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین تمام ابعاد متغیر مدیریت مشارکتی(مشارکت کارکنان در هدف‌گذاری، مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی، مشارکت کارکنان در حل مشکلات و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری) در شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط استان یزد رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این است که ابعاد چهارگانه مدیریت مشارکتی به طور خالص 71/0 درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی در معادله را تبیین می‌کنند، و متغیر میزان مشارکت کارکنان در حل‌مشکلات تعیین‌کننده‌ترین عامل تأثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط استان یزد در جامعه مورد مطالعه است، این عامل به میزان 68/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می‌دهد.
لینک کمکی