فایل ورد (word) تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران :

توضیحات:
تحقیق تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب فایل Word و در حجم 20 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله بیس انگلیسی مربوط به سال 2016.

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، مطالعه تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شركتهای بورس اوراق با توجه به اهرمی بودن و سرمایه‌ای بودن شركتها می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و با توجه به اینکه تفاوت بین ساختار مالکیت و هزین سرمایه در دو گروه شرکتهای سرمایه ای و اهرمی مورد مقایسه قرار می گیرد از نوع علّی ـ مقایسه ای خواهد بود. جامع آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دور زمانی 1388 تا 1394 می باشد. به‌منظور جمع آوری داده های پژوهش از بانک های اطلاعاتی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تهی مبانی نظری پژوهش از مقالات و کتاب تخصصی داخلی و خرجی در حوز موضوع پژوهش استفاده خواهد شد. جهت تحلیل داده ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی (پنل دیتا) از طریق نرم‌افزار eviews9 استفاده‌ شده است. در این پژوهش 79 شرکت به‌عنوان نمونه، موردمطالعه قرار گرفت که از این تعداد، 47 شرکت اهرمی و 32 شرکت سرمایه ای در نظر گرفته شد. نتایج یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه، ساختار مالکیت دولتی بر عملكرد (هزین سرمایه) در شرکتهای اهرمی و سرمایه ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد كه، ساختار مالکیت شرکتی، ساختار مالکیت انفرادی، ساختار مالکیت خصوصی و درجه تمرکز مالکیت بر عملكرد (هزین سرمایه) در شرکتهای اهرمی و سرمایه ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.لینک کمکی