فایل ورد (word) پاورپوينت رعايت اصول کلي بهداشت در واحدهاي توليد کننده مواد غذائي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل ورد (word) پاورپوينت رعايت اصول کلي بهداشت در واحدهاي توليد کننده مواد غذائي دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل ورد (word) پاورپوينت رعايت اصول کلي بهداشت در واحدهاي توليد کننده مواد غذائي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد (word) پاورپوينت رعايت اصول کلي بهداشت در واحدهاي توليد کننده مواد غذائي

مقدمه
هدف و دامنه کاربرد
نکات بهداشتی در مرا حل کاشت , داشت و برداشت
واحد تولیدی مواد غذائی :طرح و امکانات
واحد تولید مواد غذایی : ضرورت های بهداشتی
ضرورت های بهداشتی و سلامت فردی کارکنان
ضرورتهای  بهداشتی در تولید
ویژگیهای فرآورده نهایی

1 – مقدمه

2- هدف و دامنه کاربرد

2 – 1-  در این استاندارد اصول کلی بهداشتی در جهت اداره کردن یک کارخانه مواد غذائی از ابتدای مرا حل کاشت ، داشت ، برداشت ، آماده سازی ، فرآیند کردن ، بست بندی ، انبار کردن ، حمل و نقل ، توزیع و فروش محصول تولیدی برای مصرف انسان توصیه می گردد تا از سلامت و بهداشتی بودن فرآورده اطمینان حاصل شود

2 – 2 –  در تدوین این استاندارد بیشتر در نظر بوده که از نظر بهداشت مواد غذائی اصول اساسی عملی ارائه گردد

3 – نکات بهداشتی در مراحل کاشت , داشت , برداشت

3-1- رعایت موازین بهداشت محیط در مکانهائی که مواد خام یا اولیه برداشت می شوند

3-1-1-  شرایط بهداشتی محل کاشت و برداشت

بذر و نهال مواد غذائی را نباید در مناطقی که دارای مواد زیان آور ، فلزات سنگین سموم دفع آفات و غیره هستند ، کاشت و برداشت کرد به طوری که مقدار این

مواد زیان آورد از حد مجاز قانونی د.ر فرآورده نهایی بیشترگردد

3-1-2-  -جلو گیری از آلوده شدن به وسیله زباله ، فضولات و آلوده کننده های هوا

3-1-2-1-  مواد اولیه باید از آلود گی به وسیله فضولات انسانی ، حیوانی ,صنعتی و کشاورزی که برای تندرستی انسان زیان آور هستند حفظ گردند و این مواد زائد باید به طریقی جمع آوری و دفع گردند که از آلوده شدن مواد غذائی جلو گیری به عمل آید

3-1-2-2-  جلو گیری از آلوده شدن توسط آلوده کنند ه های هوا مانند ذرات معلق حاصل از کارخانه های مواد شیمیائی ، صنعتی ، و مشابه آن

3-1-3-  کنترل ابیاری هنگام کاشت و داشت مواد غذائی از مصرف آبهای آلوده خودداری گردد

3-1-4-  کنترل آفات و بیماری کنترل و مبارزه از طریق روشهای شیمیائی ، فیزیکی و بیولوژیکی باید تحت نظر مستقیم متخصص صورت پذیرد و از ایجاد آلود گی توسط بقایای سموم و افات مواد غذائی جلو گیری به عمل آید

چذین معیارهائی باید طبق توصیه مسئولا ن اجرائی که دارای اختیارات قانونی هستند هم آهنگ و اجرا شود

انبار کردن در منطقه برداشت و تولید

مواد اولیه باید تحت شرایطی انبار شوند که میزان آلود گی توسط افات و یا آلوده کننده شیمیایی ، فیزیکی ، میکرو بیولوژیکی و غیره به حداقل برسد

2- کلیه اقدامات عملی باید به طریقی صورت پذیرد که مانع ازمواد خام و اولیه گردد تا از فساد جلو گیری شده و صدمه و لطمه برسد . از وسایل اختصاصی نظیر سردخانه (وسایل سرد کن) بر طبیعت مواد و بعد مسافت باید استفاده شود

3-1-  رعایت موازین بهداشت محیط در مکانهائی که مواد خام یا اولیه برداشت می شوند

3-1-1-  شرایط بهداشتی محل کاشت و برد اشت

بذر و نهال مواد غذائی را نباید در مناطقی که دارای مواد زیان آور ، فلزات سنگین سموم دفع آفات و غیره هستند ، کاشت و برداشت کرد به طوری که مقدار این مواد زیان آور از حد مجاز قانونی در فرآورده نهایی بیشتر گردد

3-1-2-  جلو گیری از آلوده شدن به وسیله زباله ، فضولات و آلوده کننده های هوا

-1-2-1-  مواد اولیه باید از آلودگی به وسیله فضولات انسانی > حیوانی > صنعتی و کشاورزی که برای تندرستی انسان زیان آور هستند حفظ گردند و این مواد زائد باید به طریقی جمع آوری و دفع گردند که از آلوده شدن مواد غذائی جلو گیری به عمل آید

3-1-2-2-  جلو گیری از آلوده شدن توسط آلوده کننده های هوا مانند

ذرات معلق حاصل از کارخانه های مواد شیمیائی ، صنعتی ، و مشابه آن

3-1-3-  کنترل ابیاری

هنگام کاشت و داشت مواد غذائی از مصرف آبهای آلوده خودداری گردد

3-1-4-  کنترل آفات و بیماری

کنترل و مبارزه از طریق روشهای شیمیائی ، فیزیکی و بیولوژیکی باید تحت نظر مستقیم متخصص صورت پذیرد و از ایجاد آلودگی توسط بقایای سموم وافات مواد غذائی جلو گیری به عمل آید . چذین معیارهائی باید طبق توصیه مسئولان اجرائی که دارای اختیارات قانونی هستند هم آهنگ و اجرا شود

3-2-  تولید

3-1-2-  روشها

نحوه برداشت و تولید باید منطبق با اصول بهداشتی بوده ، باعث آلود کی فرآورده نشده و برای سلامت مصرف کننده خطری به وجود نیاورد

3-2-2-  وسائل و ظروف

4واحد تولیدی مواد غذا ئی : طرح وامکانات

4-1-  تشکیلات – و احدهای تولیدی مواد غذا ئی باید در مناطقی احداث شوند که از مراکز آلوده کننده از قبیل دامداریها ، مرغداریها > کارخانه های تولید کننده مواد شیمیامی < محل تجمع زباله و به طور کلی مراکز تولید کننده دود ، گردو غبار ، بوهای زننده و رادیواکتیو و با طور کلی سایر مواد آلوده کننده طبق قوانین و ضوابط ارگانهای مربوطه فاصله مناسب داشته باشد . این واحدها در مناطق سیل گیر نباید احداث شوند

4-2-  جاده و مناطق مورد استفاده وسایل نقلیه چرخ دار

لینک کمکی