فایل ورد (word) مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت :

چکیده

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد . امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادنی بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد . و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها بشمار می رود . بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند . حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین معصوم بماند . بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد . چرا که در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته است . بعلاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند . جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود و خسارت وقاعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود .

واژه های کلیدی :

1- کلاهبرداری 2- عملیات متقلبانه 3- تصاحب 4- اخراج کردن مال 5- تسلیم مال

6- غافلگیرانه 7- ربودن 8- اغفال و فریب مال باخته 9- قصد بردن مال غیر 10- فقدان علم و رضایت .

فصل اول : جرم کلاهبرداری

مقدمه-----------------------------------------------------------1

جرم کلاهبرداری---------------------------------------------------2

تعریف جرم كلاهبرداری ----------------------------------------------2

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری-------------------------------------2

الف) رفتار مرتكب--------------------------------------------------3

ب) وسیله --------------------------------------------------------3

ج) موضوع جرم----------------------------------------------------8

د) حصول نتیجه مجرمانه-----------------------------------------------8

هـ) رابطه علیت----------------------------------------------------10

و) شروع به كلاهبرداری----------------------------------------------11

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری------------------------------------13

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری-----------------------------------------16

صور خاص جرم كلاهبرداری------------------------------------------17

جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری ----------------------------26

جرائم ارزی در حكم كلاهبرداری --------------------------------------27

جرائم جنبی كلاهبرداری---------------------------------------------28

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران----------------------28

مجازات جرم كلاهبرداری--------------------------------------------34

فصل دوم : جرم سرقت

جرم سرقت------------------------------------------------------37

دیباچه و تاریخچه --------------------------------------------------37

سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران-------------------------------38

سرقت در لغت----------------------------------------------------40

مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه------------------------------------------41

تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی----------------------------------41

تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی--------------------------45

تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی------------------------------48

موضوع سرقت و تقسیم بندی آن ---------------------------------------50

بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت -----------50

عناصر سرقت-------------------------------------------------- ---51

فصل سوم : مقایسه ، نتیجه گیری و راهکارها

مقایسه جرم کلاهبرداری و سرقت ---------------------------------------59

نتیجه گیری------------------------------------------------------65

راهكارهای پیشنهادی -----------------------------------------------67

منابع و مأخذ------------------------------------------------------69

لینک کمکی