فایل ورد (word) بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای :

بیمه یكی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی كشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست كه صاحبنظران آن را "صنعت" میخوانند. بیمه باعث شكوفایی اقتصادی شده و با اشكال متنوعش موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه شدگان بتوانند به راحتی و با اطمینان گام بردارند. در این میان نفعی كه بیمه برای اقشار آسیب پذیر دارد بسیار درخور توجه است ولی متأسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چندانی ندارند. در تحقیق حاضر سعی شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهی داده شود و بدین ترتیب میزان فروش بیمه عمر افزایش یابد. البته طبق گفته مسئولین امر، بیمه در برنامه پنجساله دوم تاكنون از رشدی بیش از حد انتظار پیش بینی شده برخوردار بوده است. در راستای نیل به آنچه كه در سطور بالا به عنوان هدف تحقیق بیان گردید سه فرضیه بررسی گردید:

1- نوع ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش بیمه عمر موثر است.

2- افزایش حق بیمه عمر، باعث كاهش میزان فروش آن می شود.

3- محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر موثر است.

فایل ورد (word) بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

هدف و علت انتخاب موضوع

متغیرهای تحقیق

قلمرو تحقیق

فرضیه های تحقیق

استفاده کنندگان از تحقیق

محدودیتهای تحقیق

تعریف بیمه

تعریف واژگان تخصصی

فصل اول:

پیدایش بیمه در جهان

پیدایش بیمه های عمر

پیدایش بیمه در ایران

فواید تجاری بیمه

عوامل موثر در نرخ حق بیمه عمر

موانع توسعه بیمه های بازرگانی

تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی

بازار بیمه

اصول حاكم بر معاملات بیمه ای

تقسیمات بیمه

فصل دوم

جامعه آماری

پرسشنامه

ویژگیهای پرسشنامه

توزیع مقدماتی پرسشنامه

فصل سوم

تجزیه و تحلیل یافته ها

بررسی فرضیه ها براساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شركتهای بیمه

فصل چهارم:

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ

لینک کمکی